Vaikų darželis
   Pradžia
 
 

Naujas vaikų darželis „Vikutis“ atveria duris Naujojoje Vilnioje, aukštosios mokyklos Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto patalpose.

Darželio auklėtojai vadovaujasi naujausia ugdymo filosofija

Vaikystės pedagogikos programą studijuojantys studentai savanoriaus darželyje, todėl kiekvienas vaikas gaus daugiau individualaus dėmesio

Skatinama aktyvi fizinė veikla lauke

Per patirtį natūralioje aplinkoje ugdoma pagarba ir meilė gamtai, vykdomas ekologinis ugdymas

2015 metų rudenį naujas darželis laukia 3-7 metų smalsučių, Naujojoje Vilnioje, Palydovo g. 29

Mūsų tikslas - laimingas vaikas!