Renatos Kondratavičienės puslapis

   Pradžia      ROBLAB
 
 
 
 
 Šios dienos vardadieniai:
 
 
 
 
 
 

VIKO PDF atstovų dalyvavimas „ROBLAB“ seminare

2014-11-27 

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto darbuotojai – projektų vadovas Mikas Balkevičius, prodekanė Inga Bertašienė, lektoriai – Renata Kondratavičienė, Genutė Stankūnaitė, Kazė Verbickienė, Marytė Mikelionienė bei IT specialistas Vytautas Jurkevičius 2014 m. spalio 27 d. dalyvavo  NEFORMALIOJO UGDYMO TEIKĖJŲ ASOCIACIJos organizuotame mokymų inovacijų seminare „ROBLAB: BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS PANAUDOJANT TIKSLINIUS ŽAIDIMUS IR ROBOTIKĄ MOKYMOSI SUNKUMUS PATIRIANTIEMS MOKINIAMS“. Seminaro metu dalyviai buvo supažindinti su inovatyviomis robotikos technologijų naudojimo galimybėmis ugdant mokinius. Robotikos įrenginių naudojimas ugdymo procese – inovatyvi, dar mažai tyrinėta sritis. Mažųjų programuojamų robotų naudojimas ugdymo procese padeda lavinti besimokančiųjų loginio, kunstrukcinio, algoritminio, strateginio mąstymo gebėjimus; teikia galimybes kurti ir realizuoti robotikos kūrybinius mini-projektus mokantis tiksliųjų dalykų bendrojo lavinimo ir aukštojoje mokykloje. Nors mini-robotų naudojimas Lietuvos edukacinėje bendrojo lavinimo mokyklų praktikoje vis dar menkas, tačiau prognozuojama, kad ši edukacinė inovacija netrukus taps labai populiari, nes ji sudaro geras sąlygas realizuoti inovatyvias praktines edukacinės veiklos idėjas panaudojant robotų programavimo ir manipuliavimo jais įgūdžius. 

 
 

© Renata Kondratavičienė 2016