Renatos Kondratavičienės puslapis

   Pradžia      Ankstyvasis technologinis ugdymas
 
 
 
 
 Šios dienos vardadieniai:
 
 
 
 
 
 

Comenius daugiašalio projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ gerosios patirties sklaidos

9 seminaras „Ankstyvasis technologinis ugdymas"

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas (pdf.viko.lt) dalyvauja tarptautiniame projekte „ICT Ways for Science Classrooms“. Viena iš projekto veiklų - pedagogų, taikančių IKT savo darbe, gerosios patirties sklaida.

Projekto laikotarpis: 2012-2015.

Projekto partneriai: Lietuva; Portugalija; Turkija; Italija; Ispanija; Čekija.

2015 m. birželio 22 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete vyko gerosios patirties sklaidos 9 seminaras. Įžangos žodį tarė Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė. Su projekto tikslais, uždaviniais, patirtimi, perspektyvomis bei praktikos bendruomene (http://ictways.eu/community/groups) supažindino Fakulteto informacinių technologijų dėstytoja, tarptautinio projekto „ICT WAYS FOR SCIENCE CLASSROOMS" vadovė Renata Kondratavičienė.

Su technologinių sprendimų priešmokykliniame ugdyme įvairove supažindino, leidyklos „Šviesa“ leidinių vadovė Gražina Kovger-Sniečkuvienė bei Alma littera sprendimų švietimo sistemos koordinatorė Eglė Miškinytė.

Kaip galima ugdyti(s) kitaip, dalijosi patirtimi  VšĮ „Klaužada“ direktorė  Vilma Grigoraitienė  bei vadovė, auklėtoja Jolita Petkevičiūtė.

Su mokomaisiais  žaidimais, tinkamais ikimokykliniam ugdymui, supažindino Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Diana Šeštokienė.

Kaip ir kodėl mokyti elektronikos ikimokykliniame amžiuje kalbėjo VJG Ugdymo inovacijų centro technologijų mokytojas, lektorius Marius Narvilas.

Su tyrimo, problemų sprendimo ir kitų šiuolaikinio ugdymo sąvokų reikšme priešmokykliniame ugdyme supažindino leidyklos „Baltų lankų vadovėliai“ projektų plėtotojas Saulius Žukas.

Asmenine patirtimi apie specialiųjų poreikių vaiko ugdymą(si) naudojant kompiuterines programėles dalijosi išmaniųjų programėlių kūrėjas Artūras Kareckas.

Vilniaus lopšelio-darželio „Krivūlė“, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aida Makutėnienė, pristatė šiuolaikišką ir inovatyvų bendradarbiavimą su tėvais.

Interaktyvios lentos galimybes vaikų kalbiniams gebėjimams ugdyti pristatė Trakų pradinės mokyklos specialioji pedagogė-metodininkė Asta Cijūnaitienė.

Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo galimybes specialiajame ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme pristatė Mažeikių rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė Audronė Neniškytė bei Mažeikių lopšelio-daželio „Bitutė“, specialiosios grupės auklėtoja Vilija Štakonienė.

Asmenine patirtimi apie informacinių komunikacinių technologijų taikymą ugdant ikimokyklinukus dalijosi Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė Loreta Baravickienė.

IKT panaudojimo galimybes logopedo praktikoje pristatė Kėdainių mokyklos-darželio „Puriena“ logopedė Gitana Danilevičienė.

Apie IKT taikymą logopedo darbe, šalinant priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, kalbėjo Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos logopedė metodininkė Eglė Vepštienė.

Animacinę ugdymo priemonę „Saulytučiai“ bei naują edukacinį žaidimą priešmokyklinio amžiaus vaikams – „Žaliasis tyrinėtojas“ pristatė UAB MultiMediamark kūrybinis projekto vadovas Albinas Šimanauskas. Plačiau apie naują edukacinį žaidimą rasite čia.

Apie tai, jog ankstyvasis technologinis ugdymas yra itin aktuali tema, leidžia teigti gausus seminaro dalyvių būrys. Džiugu, jog ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai dalijasi gerąją veiklos patirtimi, domisi ankstyvojo technologinio ugdymo  naujovėmis.  Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas kviečia ir toliau dalytis gerąja praktine patirtimi tarptautinio projekto „ICT Ways for Science Classrooms" gerosios patirties bendruomenės portalo http://ictways.eu/community/groups grupės „Information and communications technology application in early childhood in Lithuania" diskusijose.

Nuotraukų galeriją rasite čia.

1 dalies video rasite čia.

Plačiau apie seminarą rasite adresu http://ictways.vikopdf.lt/9-seminaras.php.


Susiję puslapiai:

  1. http://www.ictways.eu
  2. http://www.ictways.lt
  3. http://pdf.viko.lt/lt/page/tarptautinis-projektas-ict-ways-for-science-classrooms
  4. https://www.facebook.com/pages/ICTways/489960511039241?fref=ts
  5. https://www.facebook.com/groups/657499507642465

© Renata Kondratavičienė 2016