Renatos Kondratavičienės puslapis

   Pradžia      7 seminaras
 
 
 
 
 Šios dienos vardadieniai:
 
 
 
 
 
 

Comenius daugiašalio projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ gerosios patirties sklaidos 7 seminaras „IKT naudojimas ugdymo procese"

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas (pdf.viko.lt) dalyvauja tarptautiniame projekte „ICT Waysfor Science Classrooms“.  Projekto tikslas - apžvelgti geriausias informacinių technologijų naudojimo bendrojo lavinimo mokykloje praktikas bei pateikti rekomendacijų, kaip būtų galima patobulinti bendrojo lavinimo mokytojų darbą efektyviai naudojant IKT įvairiose pamokose.
Projekto laikotarpis: 2012-2015.
Projekto partneriai: Lietuva; Portugalija; Turkija; Italija; Ispanija; Čekija; Slovakija.
2015 m. balandžio 2 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete vyko gerosios patirties sklaidos 7 seminaras. Įžangos žodį tarė Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė. Su projekto tikslais, uždaviniais, patirtimi, perspektyvomis bei praktikos bendruomene (http://ictways.eu/community/groups) supažindino VIKO PDF IT lektorė, tarptautinio projekto „ICT WAYS FOR SCIENCE CLASSROOMS“ vadovė Renata Kondratavičienė.
Seminaro metu gerąja patirtimi dalijosi:
1. Virginija Birenienė, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos fizikos mokytoja ekspertė
2. Vilma Gudeikaitė, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro vyresn. maketavimo profesijos mokytoja
3. Rasa Jakutavičiūtė Ricciardi, Vilniaus Sietuvos progimnazijos/Antakalnio progimnazijos anglų ir italų k. mokytoja
4. Margarita Juzėnienė, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytoja
5. Jolanta Žvirblienė, Kauno Simono Daukanto vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
6. Rasa Rugelienė, Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
7. Jūratė Malinauskienė, Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė
8. Gerda Šidlauskytė, Vilniaus universiteto Edukologijos magistrantūros pirmo kurso studentė
9.  Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė, Vilniaus lietuvių namų lietuvių kalbos mokytoja, švietimo konsultantė
10.    Vilma Jonušienė, Vilniaus „Minties“ gimnazijos matematikos mokytoja
11.    Irena Vėbrienė, Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
12.    Justina Valterė, Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos specialioji pedagogė ir logopedė
13.    Rita Rimšelienė, Utenos Krašuonos progimnazijos pradinių klasių mokytoja
14.    Inga Barunova, Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio/darželiio priešmokyklinio ugdymo pedagogė
15.    Džiuljeta Jonikienė, Vilniaus „Minties“ gimnazijos fizikos mokytoja
16.    Rita Adomonienė, Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja.
17.    Romualda Šocikienė, Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja
18.    Aušra Glebauskienė, Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, IT mokytoja metodininkė
19.    Lina Kilčiauskaitė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui, matematikos ir ekonomikos mokytoja
20.    Daiva Cironkienė, Renata Žukauskienė, Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos
21.    Asta Sagatienė, Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja
22.    Virginija Eslanda Bajoriūnienė, Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja
23.    Regina Radavičienė, Vilniaus Antakalnio gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė 
24.    Asta Valentienė, Kauno Palemono gimnazijos mokytoja
25.   Ana Stankutė, Akmenės rajono Akmenės gimnazijos specialioji pedagogė
 
 
 
DARBOTVARKĖ
2015 m. balandžio 2 d.
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas, Palydovo 29, Vilnius
448 auditorija
 
  Darbotvarkės versija spausdinimui čia.     
  Dalyvių sąrašas čia.

9.30–10.00  Dalyvių registracija.

10.00–10.05  Įžanginis žodis.
Vaiva Juškienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė

10.05–10.10  Projekto tikslai, uždaviniai, patirtis ir perspektyvos.

Renata Kondratavičienė, Vilniaus kolegijos  Pedagogikos fakulteto lektorė, projekto vadovė
Pristatymas

10.10–10.20  Planšetinių kompiuterių iPad naudojimas mokymui(si).
Virginija Birenienė, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos fizikos mokytoja ekspertė

Pristatymas


10.20–10.30  IKT taikymas profesiniame ir istoriniame kontekste
Vilma Gudeikaitė, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro vyresn. maketavimo profesijos mokytoja

Pristatymas


10.30–10.40 IKT taikymas mokant anglų ir italų kalbų vidurinėje mokykloje.
Rasa Jakutavičiūtė Ricciardi, Vilniaus Sietuvos progimnazijos/Antakalnio progimnazijos anglų ir italų k. mokytoja

Pristatymas 


10.40 –10.50 IKT taikymas mokant pradinukus anglų kalbos.

Margarita Juzėnienė, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytoja

10.50 –11.00 Aktyvi pamoka pradinėse klasėse – kelias į sėkmingą mokymą(si).
Jolanta Žvirblienė, Kauno Simono Daukanto vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja.

Rasa Rugelienė, Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja

Pristatymas(ActivInspire)       
Pristatymas (PDF)


11.00–11.10  Apklausos ir žinių tikrinimo sistema: ActiVote pulteliai pradinėje mokykloje.
Jūratė Malinauskienė, Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pristatymas  
 11.10–11.20 Kompiuterinės stereometrijos mokymo priemonės pristatymas.
Gerda Šidlauskytė, Vilniaus universiteto Edukologijos magistrantūros pirmo kurso studentė

11.20–11.30  Įdomios alternatyvios pamokos specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė, Vilniaus lietuvių namų lietuvių kalbos mokytoja, švietimo konsultantė

11.30–11.40  IKT taikymas lietuvių kalbos pamokose. Tinklalapio pristatymas.

Irena Vėbrienė, Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 
11.40-12.00 Diskusijos
 
12.00–13.00  Pietų pertrauka 
 
13.00–13.10  IKT taikymas matematikos pamokose sprendžiant judėjimo uždavinius.
Vilma Jonušienė, Vilniaus „Minties“ gimnazijos matematikos mokytoja
Pristatymas
 
13.10 –13.20  IKT taikymas logopedo ir specialiojo pedagogo darbe.
Justina Valterė, Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos specialioji pedagogė ir logopedė
Pristatymas
 
13.20 –13.30  IKT taikymas priešmokyklinio ugdymo(si) procese, plėtojant vaikų komunikavimo kompetenciją.
Inga Barunova, Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio/darželiio priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Pristatymas
 
13.30 –13.40  Inovatyvus  fizikos mokymas vidurinėje mokykloje.
Džiuljeta Jonikienė, Vilniaus „Minties“ gimnazijos fizikos mokytoja
Pristatymas
 
13.40 –13.50  Pradinukai mokosi išmaniai.
Rita Adomonienė, Romualda Šocikienė, Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinių klasių mokytojos.
Pristatymas
 
13.50 –14.00  Vaizdo ir garso įrankiai – sėkmės garantas šiuolaikiškoje pamokoje.
Aušra Glebauskienė, Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, IT mokytoja metodininkė

Lina Kilčiauskaitė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui, matematikos ir ekonomikos mokytoja

Pristatymas
 
14.00 –14.10  Interaktyvios lentos "Smart Board" panaudojimo galimybės pradinio ugdymo pamokose.
Daiva Cironkienė, Renata Žukauskienė, Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos
Pristatymas(Cirkonienės)           Pristatymas(Renatos)
 
14.10 –14.20  Platformos EGZAMINATORIUS.LT naudojimo privalumai mokytojui.
Regina Radavičienė, Vilniaus Antakalnio gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Pristatymas
 
14.20 –14.30  IKT panaudojimas integruotose pamokose.
Asta Sagatienė, Virginija Eslanda Bajoriūnienė, Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos
Pristatymas
 
14.30–14.40 Interaktyvių istorijų - situacijų kūrimas. Skype pranešimas.
Rita Rimšelienė, Utenos Krašuonos progimnazijos pradinių klasių mokytoja
Pristatymas
 
14.40....... Apibendrinimai. Diskusijos. Pažymėjimų  įteikimas.  
 
Vaizdo pranešimai
  1. IKT panaudojimas lietuvių kalbos pamokose ir projektinėje veikloje. Asta Valentienė, Kauno Palemono gimnazijos mokytoja. Nuoroda.

  2. Mokomieji kompiuteriniai žaidimai pamokoje. Ana Stankutė, Akmenės rajono Akmenės gimnazijos specialioji pedagogė. Nuoroda.
 

© Renata Kondratavičienė 2016