Renatos Kondratavičienės puslapis

   Pradžia      2014-11-23. Praha
 
 
 
 
 Šios dienos vardadieniai:
 
 
 
 
 
 

VIKO PDF tarptautinio projekto „ICT Ways” partnerinių šalių susitikimas Prahoje.

2014-11-23 

Vilniaus kolegijos darbuotojai – Renata Kondratavičienė ir Mikas Balkevičius 2014 m. lapkričio 23-28 d. dalyvauja Comenius tinklo (LLP-2012-PT-COMENIUS-CNW) partnerių susitikime Prahoje.
Comenius tinklo tikslas – skleisti gerąją patirtį apie inovatyvų IKT taikymą ugdyme. Projektu siekiama paskatinti mokytojus ir dėstytojus dalintis gerąja patirtimi IKT mokymosi bendruomenėje www.ictways.eu.
Susitikimo metu projekto partneriai pristatė sklaidos priemones, įgyvendintus sklaidos seminarus, mokymus. Diskutavo apie aktyvias priemones kaip paskatinti aktyvesnius patirties mainus mokytojų mokymosi bendruomenėje www.ictways.eu platformoje.
Mokymasis mokymosi bendruomenėse – inovatyvi mokymosi forma, reikalaujanti naujų mokymosi strategijų, fasilitacinės paramos, aktyvaus besimokančiųjų bendravimo ir bendradarbiavimo. Projekto partneriai siekia aktyviai skleisti gerąją patirtį, teikti geruosius pavyzdžius apie mokymosi bendruomenių naudą neformaliojo ir formaliojo mokymo kontekste.
Vilniaus kolegijos dėstytojai ir studentai – bene aktyviausi mokymosi bendruomenės www.ictways.eu dalyviai. Tai rodo mokymosi kultūros, jos sąmoningumo kilimą, siekį mokytis inovatyviai.

© Renata Kondratavičienė 2016