Renatos Kondratavičienės puslapis

   Pradžia      10 seminaras
 
 
 
 
 Šios dienos vardadieniai:
 
 
 
 
 
 

Comenius daugiašalis projektas „ICT Ways for Science Classrooms“ gerosios patirties sklaidos

10 seminaras „Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas socialinio pedagogo darbe“

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas (pdf.viko.lt) jau trečius metus (projektas vykdomas nuo 2012 m.)  dalyvauja tarptautiniame projekte „ICT Ways for Science Classrooms“. Viena iš projekto veiklų - pedagogų, taikančių IKT savo darbe, gerosios patirties sklaida. Projekto partneriai: Portugalija; Turkija; Italija; Ispanija; Čekija.

2015 m. lapkričio 24 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete vyko gerosios patirties sklaidos seminaras „Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas socialinio pedagogo darbe“. Tai paskutinis projekto metu vykdytas seminaras. Seminaro dalyvius pasveikino Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė. Su projekto tikslais, uždaviniais, patirtimi, perspektyvomis bei praktikos bendruomene (http://ictways.eu/community/groups) supažindino Fakulteto informacinių technologijų dėstytoja, tarptautinio projekto „ICT WAYS FOR SCIENCE CLASSROOMS" vadovė Renata Kondratavičienė.

Seminare dėmesys buvo kreipiamas socialinių pedagogų darbo efektyvinimui naudojant IT.  Su IT taikymo galimybėmis socialinio pedagogo darbe supažindino Irina Krupovič, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro vyresnioji socialinė pedagogė.

Kaip XXI amžiaus socialinis pedagogas keliasi į ,,debesis'', praktine patirtimi  dalijosi Neringa Čiukšienė, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė.

Apie IKT taikymą bendraujant ir bendradarbiaujant su vaikais, jų tėvais bei socialiniais partneriais kalbėjo Jurgita Mackevičiūtė, Juodšilių „Šilo“ gimnazijos socialinė pedagogė.

Socialinių medijų taikymo pedagogikoje galimybes nuotoliniu būdu pristatė mokytoja iš Rumunijos Alina Balan.

Kaip efektyviai IKT taiko dirbdama, patirtimi dalijosi Nijolė Šikšnienė, Buivydiškių pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė.

Fakulteto socialinė partnerė,Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro socialinė pedagogė Rasa Rusovičiūtė supažindino susirinkusiuosius su Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru bei socialinio pedagogogo veikla jame.

Kaip IKT naudoti efektyvesniam socialinio pedagogo darbui praktine patirtimi dalijosi Aurelija Zacharevičienė, Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos  socialinė pedagogė bei Tomas Morkūnas, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro socialinis pedagogas.

Virtualios mokymosi aplinkos „Moodle“ taikymo galimybes rengiant socialinius pedagogus Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete pristatė Renata Kondratavičienė, Vilniaus kolegijos  Pedagogikos fakulteto lektorė, projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ vadovė.

Apie tai, jog informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas socialinio pedagogo darbe yra itin aktuali tema, leidžia teigti gausus seminaro dalyvių būrys. Džiugu, jog socialiniai pedagogai dalijasi gerąja veiklos patirtimi, domisi IKT naudojimo  naujovėmis.  

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas kviečia studijuoti socialinę pedagogiką ir nuotoliniu būdu (http://www.viko.lt/studijos/nuotolines-studijos).

Nuo 2015 m. sausio mėnesio bus teikiami kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos kursai socialiniams pedagogams (http://www.programos.ictways.lt).  

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Plačiau apie seminarą rasite adresuhttp://ictways.vikopdf.lt/10-seminaras.php.


Susiję puslapiai:

  1.  http://www.ictways.eu
  2. http://www.ictways.lt
  3. http://pdf.viko.lt/lt/page/tarptautinis-projektas-ict-ways-for-science-classrooms
  4. https://www.facebook.com/pages/ICTways/489960511039241?fref=ts
  5. http://www.viko.lt/studijos/nuotolines-studijos
 


 

© Renata Kondratavičienė 2016