Renatos Kondratavičienės puslapis

   Pradžia      Žiedas
 
 
 
 
 Šios dienos vardadieniai:
 
 
 
 
 
 

Skaitytas pranešimas respublikinėje konferencijoje Vilniaus lopšelyje  – darželyje ,Žiedas“

2015 m. gruodžio 3d. Vilniaus lopšelyje  – darželyje ,Žiedas“  vyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija ,,VAIKO PASAULIS SU KLASIKINE MUZIKA“.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė Renata Kondratavičienė ir Vilniaus lopšelio-darželio „Gervelė“ meninio ugdymo pedagogė Jolanta Sukovienė skaitė pranešimą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų domėjimosi klasikine muzika  skatinimas šeimoje ir darželyje“ ir patobulino vaiko meninės kompetencijos ugdymosi(si) sritį.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė Renata Kondratavičienė skaitė pranešimą „Virtualios mokymosi aplinkos taikymo galimybės ugdant vaikų meninę kompetenciją ir kūrybiškumą“. Pristatė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams bei vaikų tėvams skirtą praktikos bendruomenę „IKT taikymas Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“. Pristatė Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete naujai vykdomą vaikystės pedagogikos studijų programą bei pakvietė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus kelti kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją nuo 2016 metų sausio mėn. organuzuojamuose Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto IKT kvalifikacijos kursuose (http://www.programos.ictways.lt).


© Renata Kondratavičienė 2016