Renatos Kondratavičienės puslapis

   Pradžia
 
 
 
 
 Šios dienos vardadieniai:
 
 
 
 
 
 
2015 metų naujienos
  • Skaitytas pranešimas respublikinėje konferencijoje Vilniaus lopšelyje  – darželyje ,Žiedas“. Plačiau
  • Comenius daugiašalio projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ gerosios patirties sklaidos 10 seminaras „Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas socialinio pedagogo darbe“. Plačiau.
  • Comenius daugiašalio projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ gerosios patirties sklaidos 9 seminaras „Ankstyvasis technologinis ugdymas". Plačiau.
  • Comenius daugiašalio projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ gerosios patirties sklaidos 8 seminaras „IKT naudojimas ikimokyklinio ugdymo (si) procese“. Plačiau.
  • Comenius daugiašalio projekto „ICT Ways” partnerinių šalių šeštas susitikimas Bergame (Italija). Plačiau.
  • Comenius daugiašalio projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ gerosios patirties sklaidos 7 seminaras „IKT naudojimas ugdymo procese". Plačiau.
  • Comenius daugiašalioo projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ gerosios patirties sklaidos 6 seminaras „Inovatyvus matematikos mokymas taikant IKT pradinėse klasėse“. Plačiau.
  2014 metų naujienos
  • Projekto „VET-PBL” šalių susitikimas Vilniuje.  Plačiau.

  • VIKO PDF tarptautinio projekto „ICT Ways” partnerinių šalių susitikimas Prahoje. Plačiau.

  • Svečio iš Ispanijos paskaitos VIKO PDF. Plačiau.

  • VIKO PDF tarptautinio projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ gerosios patirties sklaidos 5 seminaras. Plačiau.

  • VIKO PDF atstovų dalyvavimas „K12“ forume. Plačiau.

  • VIKO PDF atstovų dalyvavimas „ROBLAB“ seminare. Plačiau.

  • Mokymai. Minimalūs metodiniai e-modulio kokybės reikalavimai.

  • Šiuolaikiško mokymo – temomis integruoto pradinių klasių mokinių ugdymo naudojant ugdymo priemonę „Vaivorykštė“ seminaras. Plačiau.

  • Tarptautinė konferencija „IKT projektai mokyklai“.

  • VIKO PDF tarptautinio projekto „ICT Ways” partnerinių šalių susitikimas Stambule. Plačiau.

  • VIKO PDF dėstytojai skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje Alytaus kolegijoje.

  • Fakulteto lektorės skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje Alytaus kolegijoje.

  • Fakulteto lektorės skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje Lietuvos edukologijos universitete.

  • VIKO PDF tarptautinio projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ 3 seminaras. Plačiau.

  • VIKO PDF dėstytojai dalyvavo mokymuose.

  • Projekto „ICT Ways” partnerinių šalių susitikimas Vilniuje.

  • Akademinio teksto rengimo seminaras.
  2013 metų naujienos
  • Antras vizitas Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose.

  • Parama Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams.

  • Tarptautinis renginys „Taikomųjų mokslų forumas 2013: koleginių studijų ir taikomųjų tyrimų tarptautiškumas ir plėtra".

  • Ugdymo plėtotės centro projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ seminaras.

  • Projekto „ICT Ways” partnerinių šalių susitikimas Ispanijoje.

  • Stažuotė Jyvaskylos universitete (Suomija).

  • Stažuotė Zientkos aukštosios vadybos mokykloje (Lenkija). Plačiau.

  © Renata Kondratavičienė 2016