VIKO Pedagogikos fakulteto IT puslapis

   Pradžia
 
 
 
 
 Šios dienos vardadieniai:
 
 
 
 
 
 
2015 metų naujienos
  1. Comenius daugiašalio projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ gerosios patirties sklaidos 9 seminaras „Ankstyvasis technologinis ugdymas". Plačiau.
  2. Comenius daugiašalio projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ gerosios patirties sklaidos 8 seminaras „IKT naudojimas ikimokyklinio ugdymo (si) procese“. Plačiau.
  3. Comenius daugiašalio projekto „ICT Ways” partnerinių šalių šeštas susitikimas Bergame (Italija). Plačiau.
  4. Comenius daugiašalio projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ gerosios patirties sklaidos 7 seminaras „IKT naudojimas ugdymo procese". Plačiau.
  5. Comenius daugiašalioo projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ gerosios patirties sklaidos 6 seminaras „Inovatyvus matematikos mokymas taikant IKT pradinėse klasėse“. Plačiau.
  2014 metų naujienos
  1. Projekto „VET-PBL” šalių susitikimas Vilniuje.  Plačiau.

  2. VIKO PDF tarptautinio projekto „ICT Ways” partnerinių šalių susitikimas Prahoje. Plačiau.

  3. Svečio iš Ispanijos paskaitos VIKO PDF. Plačiau.

  4. VIKO PDF tarptautinio projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ gerosios patirties sklaidos 5 seminaras. Plačiau.

  5. VIKO PDF atstovų dalyvavimas „K12“ forume. Plačiau.

  6. VIKO PDF atstovų dalyvavimas „ROBLAB“ seminare. Plačiau.

  7. Mokymai. Minimalūs metodiniai e-modulio kokybės reikalavimai.

  8. Šiuolaikiško mokymo – temomis integruoto pradinių klasių mokinių ugdymo naudojant ugdymo priemonę „Vaivorykštė“ seminaras. Plačiau.

  9. Tarptautinė konferencija „IKT projektai mokyklai“.

  10. VIKO PDF tarptautinio projekto „ICT Ways” partnerinių šalių susitikimas Stambule. Plačiau.

  11. VIKO PDF dėstytojai skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje Alytaus kolegijoje.

  12. Fakulteto lektorės skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje Alytaus kolegijoje.

  13. Fakulteto lektorės skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje Lietuvos edukologijos universitete.

  14. VIKO PDF tarptautinio projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ 3 seminaras. Plačiau.

  15. VIKO PDF dėstytojai dalyvavo mokymuose.

  16. Projekto „ICT Ways” partnerinių šalių susitikimas Vilniuje.

  17. Akademinio teksto rengimo seminaras.
  2013 metų naujienos
  1. Antras vizitas Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose.

  2. Parama Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams.

  3. Tarptautinis renginys „Taikomųjų mokslų forumas 2013: koleginių studijų ir taikomųjų tyrimų tarptautiškumas ir plėtra".

  4. Ugdymo plėtotės centro projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ seminaras.

  5. Projekto „ICT Ways” partnerinių šalių susitikimas Ispanijoje.

  6. Stažuotė Jyvaskylos universitete (Suomija).

  7. Stažuotė Zientkos aukštosios vadybos mokykloje (Lenkija). Plačiau.

  Renata Kondratavičienė, Informacinių technologijų lektorė
       Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas

       tel.: +37060450290,  skype: antra-nata-re
       el. paštas: r.kondrataviciene@pdf.viko.lt, antra.nata.re@gmail.com        
       Interneto svetainė: http://renata.kondrataviciene.lt